Dòng gấu bông cổ điển

Hiện tại chúng tôi có rất nhiều dòng sản phẩm gấu bông như gấu bông Classic, gấu bông mặc quần áo, gấu bông tốt nghiệp và gấu bông tình yêu.

Tất cả các kích thước và màu sắc gấu bông của chúng tôi có thể được thay đổi dựa trên yêu cầu của bạn và chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh thú nhồi bông từ bản vẽ của bạn.

CTB-01

CTB-01

CTB-02

CTB-02

CTB-03

CTB-03

CTB-04

CTB-04

CTB-05

CTB-05

CTB-06

CTB-06

CTB-07

CTB-07

CTB-08

CTB-08

CTB-09

CTB-09

CTB-10

CTB-10

CTB-11

CTB-11

CTB-12

CTB-12

CTB-13

CTB-13

CTB-14

CTB-14

CTB-15

CTB-15

CTB-16

CTB-16

CTB-17

CTB-17

CTB-18

CTB-18

CTB-19

CTB-19

CTB-20

CTB-20

CTB-21

CTB-21

CTB-22

CTB-22

CTB-23

CTB-23

CTB24

CTB24

CTB25

CTB25


Thời gian đăng bài: tháng 5-17-2022